نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۴۳

فایلینگ فلزی یکی از انواع فایلینگ‌هایی است که در محیط‌های کاری و حتی در منازل نیز کاربرد دارد که در صورت وجود ست فلزی در محیط، از نوع فلزی استفاده خواهد شد. کاربرد فایلینگ در نظم و ساماندهی محیط و استفاده و نگهداری درست از مدارک و پرونده‌ها حائز اهمیت می‌باشد.

مقایسه ( 0 مورد )